Do mého života vstoupil "estébák"


Už od svých rodičů jsem slýchával, že estébáci jsou ty největší zrůdy naší země. Jeden takový mi vstoupil do života ne teď, ale v duchu svého výcviku prorůstal už mnoho let…

Zdeněk Jemelík se pod zdařilým krytím angažoval jako bojovník za práva nespravedlivě trestaných ve spolku Šalamoun, než ho odhalili jako agenta. Vstupoval historicky do mnohých, i mediálně známých, kauz, aby jako "neprávník" vedl slepé bohyni pravdy její ruku směrem, který mu jiní předurčili nebo zaplatili… A, že jich nebylo málo… Jeho chapadla, díky dřívějším kontaktům a vlivu, prorůstající do mnohých pater nejen české justice a bezpečnostních sborů, zanechala slizkou a smrdutou stopu.

Tento člověk vstoupil do mého života v momentě, kdy nepravomocně odsouzení strůjci mého únosu, manželé Novotní, mu pravděpodobně za pomyslných "třicet" stříbrných, nabídli roli jeho významu a výcviku. Vyvinout tlak. Tlak, který sice slouží někomu jinému, je špinavý, ale jeho osobně znovu zapojuje na scénu života jako hráče, čímž mu dává význam… a to mu stačí…

Pan Jemelík, mi jako vyslanec svých pánů, napsal urážlivý a pro mě velmi citlivý mail, který se dotkl mých nejtěžších prožitků a nejhlubších ran. Byl urážkou mou, mé rodiny a spravedlnosti, ve kterou stále věřím!

Proto jsem se rozhodl zveřejnit odpověď, kterou dávám jasné stanovisko nejen jemu:


email Zdeňka Jemelíka, ze dne 14. listopadu 2023:

upozornění

Pane Buráni,

především prosím, abyste se zpožděním přijal projev mé soustrasti nad nešťastným skonem Vaší manželky.

K rozhodnutí napsat Vám mě ale přimělo něco jiného. Někdo mi poslal link na Vaše video vystoupení v Xaver Live dne 15.6.2023. Uvedl jste v něm mimo jiné, že jsem měl na kohosi vyvíjet jakýsi nátlak. Doporučuji Vám, abyste se napříště o mne neotíral. Kdybych na Vás kvůli takovému výroku podal žalobu na ochranu osobnosti (zatím to nemám v úmyslu), musel byste soudu doložit, na koho jsem vyvíjel nátlak a v čem spočíval. Nedoložil byste to, protože nic takového se nestalo. Prohrál byste, měl byste ostudu, nesl byste soudní náklady.

Také jste tam tvrdil, že se o Vašem sporu s Novotnými vyjadřuji jednostranně. Ani to není pravda, protože se opírám o matematicky přesnou analýzu skutkových zjištění. Současně ale chápu, že je pro Vás existenční nutností zbavit se nezbytnosti uhradit dluh, jehož výše je pro Vás možná likvidační. V této souvislosti doporučuji, abyste se konečně na svou situaci podíval realisticky. JUDr. Rosák jako každý běžný advokát Vás možná bude udržovat v domnění, že existuje nějaká možnost na zvrácení zprošťujícího rozsudku Novotných. Advokáti to dělají, že dodávají klientům chuť dále bojovat, protože si tím zajišťují příjem. Za ústavní stížnost si nechají zaplatit, ale v případě neúspěchu palmare nevracejí. Dle mého laického názoru neexistuje žádný právní nástroj, jímž byste mohl zvrátit výsledek soudního řízení. Bylo by proto rozumné přestat s utrácením peněz a mařením času na pomlouvání Novotných a ostouzení soudů. Spíše bych doporučil, abyste začal hledat cestu ke kompromisu a abyste na důkaz dobré vůle začal splácet dluh. 

Samozřejmě neručím za to, že pan doktor Novotný Vám něco odpustí, ale vyjednávaje byste měl aspoň naději, kdežto pokračujícím štvaním vyvoláte pouze neústupnost.

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík


email Zdeňka Jemelíka, ze dne 7. prosince 2023:

Pane Buráni,

Zabrouzdal jsem po Vašem webu a narazil jsem na Váš další útok na mou osobu. Musím se tomu všemu smát, protože zřejmě nežijete v realitě, ale v bludech.

Udělal jste dobře, že jste vedle sebe vystavil naše e-maily. Nezaujatý čtenář snadno zjistí, že můj mail byl zdvořilý, v žádném případě nebyl urážlivý. Jeho hodnocení Vámi je neobjektivní a dokonce agresivní.

Vrcholně komický je Váš článek "Do mého života vstoupil "estébák". Pan Hrbáček by Vás mohl poučit stejně jako kdysi Xavera Veselého, že jsem nebyl "estébák", ale spolupracovník StB. To je podstatný rozdíl. "Estébáci" byli důstojníci neuniformované politické policie StB. Tajných spolupracovníků bylo údajně kolem 80 tis. Nebyli příslušníky StB ani jiné policejní složky. Není mi známo, že by se jim dostávalo nějakého školení nebo výcviku. Já jsem nic takového neprodělal. V registrech jsou pouze svazky, které StB po Listopadu nestačila zničit. Mezi zničenými byl také svazek, který na mne vedla StB jako na nepřátelskou osobu.

Členové spolku Šalamoun mě nemohli "odhalit", jak tvrdíte. Ve skutečnosti jsem kvůli registraci v Cibulkových "Seznamech" nechtěl do spolku vstoupit. Ale John Bok si ověřil obsah mého svazku, zjistil, že neobsahuje nic, co by mě dehonestovalo a vyzval mě ke vstupu. A když mě pak někdo kvůli vztahu k StB napadl, John Bok mě zuřivě hájil. Takže toto je jeden blud, který šíříte. Pro zajímavost: ze spolku mě nevyloučili kvůli mým stykům s StB, ale proto, že Johna Boka naštvala zpráva, že jsem pojedl smažená vajíčka s Andrejem Babišem.

Zábavnější je Vaše povídání o mé úloze ve Vaší kauze. Není pravda, že si mě Novotní najali po zprošťujícím rozsudku. Ve skutečnosti jsem od počátku procesu v r.2017 monitoroval celé řízení. Zúčastnil jsem se všech hlavních líčení a pořídil jsem z nich zvukové záznamy. Z archivu jsem si pečlivě prostudoval spis z přípravného řízení. Když jste při prvním výslechu před soudem tvrdil soudci Koudelovi, že nemáte nestandardní vztahy k policii, seděl jsem za Vašimi zády. Byl jsem také přítomen Vašemu výslechu 18.11.2019, při němž jste byl zkroušený, takže Vás soudce opakovaně napomínal, abyste mluvil hlasitěji. Připustil jste reálnou existenci dluhu. Došlo tam k Vaší konfrontaci s "únoscem" Arturem Žilinem.

Po každém hlavním líčení jsem vydal komentář, který je dodnes dosažitelný na mém blogu a na webu spolku Chamurappi z.s. Všechny články přebíraly Parlamentní listy, Rukojmí, Security Magazin a Neviditelný pes. Souhrnnou pravdu o procesu Novotných jsem shrnul v kapitole "Zlínský horor" v mé knize Škůdci v taláru 2, která je dostupná v knihkupectví.

Takže kauzu Novotných znám dokonale a vím, jak to všecko bylo. Mám dostatek důkazů pro přesvědčení, že k únosu a vydírání nedošlo. Jsem malinko dál než soudy, protože mám určité informace, jimiž se soud nezabýval buď vůbec, nebo jen okrajově. Ostatně Vám se nepodařilo prokázat, že k činu došlo. "Únosce-vyděrače" jste viděl jen Vy, ale ti, které jste označil, to nemohli být. Únos bez únosců a vydírání bez vyděračů je zřejmý nesmysl.

Mohl bych na Vás podat žalobu na ochranu osobnosti, ale nestojíte mi za tahanice po soudech, takže Vás nechám dále žít v bludech. Ostatně jste mě rozesmál a smíchu není nikdy dost, a za to jsem Vám vděčný.

Nevěřím, že tento můj mail také uveřejníte. Pravda Vám nesvědčí.

Srdečně zdraví

Zdeněk Jemelík


odpověď Pavla Buráně, ze dne 4. prosince 2023:

OTEVŘENÝ DOPIS

Pane Jemelíku,

už mi nepište. Nikoho ze slušných lidí nepotěší, když mu píše agent StB. Mě to netěší o to více, že mě vyzýváte k tomu, abych se "domluvil" se strůjci mého únosu a vydírání ze 7. října 2014. Se zločinci, kteří nás sledovali a neštítili se vyhrožovat smrtí a fyzickým násilím nejen mě, ale i mým dětem a mojí rodině. Přijde vám to normální s nimi jednat? Vám asi ano, jako "estébák" jste zvyklý na různé praktiky. Nepochybuji o tom, že jste sám mnoha lidem ublížil… Neboť, jaké mohl mít člověk důvody pracovat pro státní bezpečnost? Líbilo se vám ubližovat, donášet, udávat, dělat lidi nešťastnými?

Vlastně mě ani nepřekvapuje, že se motáte kolem mě a mého případu. Přepadení a vydírání, výhrůžky zničením, mučením, zabitím, to je přesně bažina pro vás. Objímat se se zločinci, podobných jako Novotní a pracovat v jejich žoldu. Jak se vám spí, když víte, že moje manželka a matka našeho dítěte už není… Na tom, co se stalo má podíl obrovský stres a strach, který od 7. října 2014 po té osudné události prožívala…

A vy máte tu drzost mi vyjadřovat soustrast – a ve stejném dopise, jen o pár řádků níže, mě vyzývat k "dohodě" s těmi, co mají podíl na její smrti, co zničili a ničí moje blízké. A zároveň, v jiném článku, o které ovšem vím, psát "zemřela Buráňova manželka, matka 7leté holčičky... policie to vyšetřuje jako podezření na vraždu"… Každou sebevraždu, bez výjimky, policie vyšetřuje jako vraždu, pane Jemelíku. Vám se to ale jen opět hodilo do krámu, tak jste na mě znovu plivl jedovatou slinu, stejně jako už bezpočetněkrát. Opakovaně lžete, stále překrucujete fakta.

Jste falešný a podlý člověk. Styďte se! Pokud to ještě svedete…

Věřím ve spravedlnost, i v tu na tomto světě. Nejsem bezbranná oběť a podnikám řadu kroků k tomu, aby byli zločinci odsouzeni. Nepochybuji o tom, že jejich potrestání dosáhnu, skutky se staly a jsou zdokumentované. Víte, ono stačí, aby se jen "někdo", nijak nemotivovaný, nezaujatý a rovný začal mou kauzou znovu zabývat, ona je totiž naprosto jasná. Důkazů o tom, že Novotní jsou zločinci, je ve spisu více než dost, nakonec je popisuje i zprošťující rozsudek Krajského soudu ve Zlíně. To, že Vrchní soud v Olomouci reprezentovaný senátem pana Šlapáka kauzu postavil na hlavu, ještě  neznamená, že se nestala. Pouze to znamená, že by se v tomto státě měl "někdo" zajímat o to, jakou měli páni soudci k takovému jednání motivaci…Spravedlnost to určitě nebyla… Věřím, že nejsme banánová republika a že se "někdo" už o tuhle věc zajímá. Až se spravedlnost najde, zase přijdete, pane Jemelíku, o práci. A také o další špinavé desátky, které za to, co děláte, dostáváte…

V tom dopise mi vyhrožujete žalobou. Už jsem to napsal jednou a píšu to znovu: podejte ji. Vylezte na světlo, tam se vám líbit nebude. Ať ostatní vidí, kdo je Zdeněk Jemelík, bývalý agent StB a slouha zločinců…

A už mi nepište. Děkuji.

Pavel Buráň

odpověď Václava Periševiče na mail Zdeňka Jemelíka:

Vážený pane Buráni,

v intencích přeposlaného emailu od osoby "Ing. Jemelík" sděluji:

Je zcela nepravdivé tvrzení, že byl Ing. Jemelík vyloučen ze Spolku Šalamoun, protože pojedl smažená vajíčka s Andrejem Babišem. Mohu objektivně konstatovat, že skutečným důvodem byla zejména okolnost, že estébáckýma manýrama chtěl tehdy obejít dlouholetého předsedu a jednoho ze zakladatelů Spolku Šalamoun pana Johna Boka. Dokonce proběhla jakási "konspirativní" schůzka zde Praze, za účasti též vyloučeného, ale tehdy našeho člena JUDr. Bronislava Šabršuly.

Naštěstí se jim tento estébácko-prasácký postup nezdařil.
Tento naprosto non lege artis postup Ing. Jemelíka měl právě za následek, že byl jednomyslně (tehdy cca 22 členů) ze Spolku Šalamoun vyloučen.

Dalším stěžejním důvodem vyloučení Ing. Jemelíka ze Spolku Šalamoun byla ta skutečnost, že z různých pramenů se nám dostávala informace, že řadu informací a článků zpracovává selektivně a zcela účelově (např. vaše kauza Novotný) a to za finanční odměnu, kterou využíval pro svou vlastní potřebu. I takové jednání je v hrubém rozporu s principy Spolku Šalamoun.

Nad rámec mohu sdělit, že osoba Ing. Jemelík si nechával vyplácet finanční hotovost z účtu Spolku Šalamoun, avšak vyplacenou finanční hotovost nedoložil řádným daňovým dokladem.

Spolek Šalamoun je nezávislý a neziskový spolek, který nepobírá žádné dotace v ČR ani v EU a proto nevyúčtovaná částka cca 250.000 Kč byla pro nás málem likvidační.
Je to bohužel předvídatelný stav, protože osoba Ing. Jemelíka, je zatížena velkou řadou exekucí, které samozřejmě nesplácí a ani nikdy nesplatí, ale i celou řadou dalších závazků velkého rozsahu.

S ohledem na osobní zkušenost s osobou Ing. Jemelíka a jeho atakům, které samozřejmě vnímáme, ale přecházíme, protože jakákoliv úspěšná žaloba je na této osobě zcela nevymahatelná a v jeho holobytě, kde na "černo" bydlí, schován před věřiteli a exekutory nelze provést ani mobiliární exekuci, lze v lidském rozměru pouze konstatovat, že je to obyčejné "estébácké prase".

S pozdravem

Václav Peričevič
předseda výboru Spolku Šalamoun


odpověď Pavla Buráně, ze dne 17. prosince 2023:

OTEVŘENÝ DOPIS

Pane Jemelíku,

mezi věci, které si rozhodně v životě nepřeji, je psát si s člověkem vašich kvalit, "neuniformovaným estébákem, jenž byl tedy jen donašečem za prachy", to jste vy.

Ale budiž. Pokud to mám být já, kdo přispěje k vašemu společenskému odsouzení za to, co jste jako spolupracovník StB a stvůra i z let pozdějších, opět za prachy napáchal, splním svůj úkol.

Pracujete pro darebáckou rodinu Novotných, kteří mě unesli a vydírali, kteří ublížili mým blízkým, fatálně. Jste jedna ruka s lidmi jako je například bývalý vysoce postavený důstojník PČR Bronislav Šabršula. Ten všemožně pomáhal Novotným vytvořit a ovlivňovat justici.

Kromě kauzy mého únosu taky mou pseudo daňovou kauzu, jenž proti mně vede olomoucké NSZ a olomoucká NCOZ, a u nichž má Novotný takové zastání stejně jako u Vrchního soudu v Olomouci. O tom, že to tak je svědčí důkazy, jenž jsou součástí spisu a které samozřejmě v Olomouci za žádnou cenu nechtějí vidět… Vy se totiž vyznáte, jste darebáci, fungujete jako organizovaná skupina, zneužíváte své kontakty, korumpujete naši justici a policisty, nemluvím do větru, důkazů ve spisu mého únosu je o tomto více než dost, stačí je jen zanalizovat... A já nevěřím tomu, že se celá policie a justice nechá vaší skupinou ovládat...

Až teď mi dochází, jak ta vaše chobotnice funguje, předseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič mi otevřel oči, tím přípisem o vás a Bronislavu Šabršulovi, to byl jeden z posledních střípků do mozaiky, jste mafie, ta se nikdy nerozpustí, tu drží pohromadě lumpárny, teď sice máte nařízen informační klid, ale já mlčet nebudu…

Snažil jste se ovládnout Spolek Šalamoun, který dokumentuje křivdy napáchané českou justicí, a tedy i můj případ. Jeho spoluzakladatel a signatář Charty 77 John Bok vás právem nazval podlým zmetkem a lhářem, pro Václava Periševiče jste estébácké prase. Z účtu Spolku Šalamoun jste si nechal vyplatit cca 250 tisíc korun a nikdy nedoložil na co jste ty peníze použil. Vymáhat po vás ukradené peníze přitom nemá smysl. Žijete v holobytu a schováváte se před věřiteli a exekutory…

Podle pana Johna Boka si jako ješitný přestárlý fracek zasloužíte pohlavek. Přidávám, že si hlavně zasloužíte všeobecné opovržení. Mám úctu ke stáří – ale vy si za své skutky žádnou úctu nezasloužíte.

Váš email samozřejmě zveřejním, ať si to nezaujatý čtenář posoudí sám. A znovu vás vyzývám, podejte tu žalobu...

Pavel Buráň