Citace z Rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 12. 2019 bod 222: "Po doplnění dokazování v intencích vrchního soudu podle názoru nalézací soudu je důkazní situace shodná či obdobná a rovněž závěry nalézací soudu jsou shodné či obdobné, přičemž soud po opětovném prostudování prvotního rozsudku dospívá k závěru, že určité formulace typu uhelný kámen veškerého dokazování příp. zásadnost prokázání reálnosti či nereálnosti sepisu poškozeným ██████████████ v rámci dokazování jsou určitým způsobem nešťastně zvolené formulace, neboť např. doba vzniku dopisu je jen jedním ze základních důkazů svědčící o vině manželů Novotných. Ve stručnosti jakožto základní důkazy soud označuje reálně zjištěný pohyb poškozeného před samotnou trestnou činností, reálné vyloučení možné SMS komunikace mezi obžalovaným a poškozeným, což svědčí o nemožnosti dobrovolného příjezdu poškozeného do rodinného domu obžalovaného, skutečnosti týkající se dokumentů, které obžalovaný pod nátlakem podepsal v rodinném domě obžalovaného, které svědčí, že tyto dokumenty byly vytvořeny bez spolupráce a vědomí poškozeného, přičemž minimálně část dokumentů nebyla vytvořena v době, která je u těchto dokumentů uvedena. Důležitou reálnou skutečností je existence kamerového systému na domu obžalovaných ████████. Samotnou kapitolou jsou pak provedené odposlechy, které jednoznačně svědčí o vině obžalovaných. Právě provedené odposlechy i výše uvedené skutečnosti pak umožňují bez jakýchkoliv pochyb činit závěry o věrohodnosti obhajoby obžalovaných a věrohodnosti výpovědi poškozeného."