Citace z Rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2018 bod 172: "Při shrnutí výše uvedeného vyhodnocení provedených důkazů soud konstatuje, že vina obžalovaných ████████ je prokazována především okolnostmi samotného dopisu, který měl údajně zaslat poškozený, neboť dopis s ohledem na výše uvedené důkazy zjevně vytvořil obžalovaný, dále okolnosti podpisu smluv ze strany poškozeného, okolnosti vytvoření tzv. dodatku a provedené odposlechy."